تبلیغات
وقت استراحت - درمان بیماریها به روش سنتی (آبغوره)
وقت استراحت

 

آبغوره  

 

 

صاف کننده خون و حرارت آن ،صفرابر ،ضد بلغم معده و مقوی جگر و بدن و رافع سستی اعضای بدن و تشنگی است .ضماد گرد آن برای جوشهای بدن و خارش مفید است .(خوردن آن مضر قوه باه و مولد گاز و نفخ و درد روده است .) رب غوره قاطع تشنگی و مسکن حرارت التهاب معده و جهت اسهال دموی و برانگیختن اشتها و حفظ جنین و تقویت اعضاء عصاره آن که در آفتاب خشک کرده باشند ،برای خفقان و دیفتری  ،ورم حنجره وقتی با خون باشد مفید و مالیدن /ان با آب تره جهت بند آمدن خون از بینی مفید است .میگویند خوردن آبغوره جهت درد پا و مالیدن لجن آبغوره به پا مفید است .

طبیعت آبغوره سرد و خشک ،حابس طبع و مانع ریختن مواد بر اعضاء و رافع سستی اعضاء و تشنگی ،ضماد گرد غوره برای خوشبو کردن عرق و جوشهای بدن ((ضرر آبغوره :معده سرد را ضعیف و مضر باه و سینه و مورث سرفه میباشد ))مصلح آن ،گلقند و بادیان و انجیر و شربت خشخاش مفید ،بدل آبغوره ریباس ترش و سیب ترش و سماق و ترنج (بالنگ )برای خشک کردن بواسیر و زنان از جلو بردارند .برای تنقیه و اصلاح زخم نافع ،با سرکه برای بواسیر و چرک گوش ، و غرغره آن برای ورم حلق و تنقیه آن برای زخم روده و سیلان رطوبت رحم ،و سرمه کشیدن آن برای آب آمدن از چشم است .آبغوره مقوی قوه ماسکه معده مفید آن است .

نوشته های پیشین
+ عکسهای روز هالیوود 3
+ پوسترهای زیبای آوریل لوی 1
+ پوسترهای زیبای آلیشیا کی 1
+ پوسترهای زیبای جسیکا آلبا 2
+ پوستر های زیبای پاریس هیلتون 1
+ عکسهای روز 2
+ سال نو شمسی مبارک
+ Happy Valentine
+ نکاتی در مورد سلامتی
+ سال نو میلادی مبارک
+ زیبائی و Make Up
+ پوستر های آیشواریا رآی
+ پوستر های زیبای جسیکا آلبا
+ پوستر های زیبای جنیفر لوپز
+ عکس های بالیوود
صفحات :